Klepsydry

Jedną ze smutnych powinności Rodziny Zmarłego jest poinformowanie o Jego śmierci. Dzieje się to poprzez różne formy komunikacji – a wśród nich są klepsydry oraz nekrologi.
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Zakład Pogrzebowy ATENA Kraków oferuje druk oraz rozwieszenie klepsydr. Tworzymy je wraz z Klientami, wykorzystując treści standardowe lub te, które Państwo zaproponują sami. Według Państwa woli klepsydry mogą być monochromatyczne (czarno-białe) lub też kolorowe. Jeśli sobie Państwo tego życzą, wkomponowujemy w klepsydrę również zdjęcie Osoby Zmarłej – zaś same klepsydry umieszczamy nie tylko w różnych punktach danej miejscowości, ale i na naszej stronie internetowej.
Usługi pogrzebowe, świadczone przez Zakład Pogrzebowy ATENA Kraków, przewidują także stworzenie oraz zamieszczenie nekrologów w prasie – dzięki czemu zasięg informacji o uroczystościach żałobnych staje się większy.

Zakład Pogrzebowy ATENA Kraków, zachowując najwyższą jakość wszelkich usług pogrzebowych, dba jednocześnie aby ceny były dopasowane do indywidualnych uwarunkowań finansowych naszych Klientów.